Εγκύκλιος για την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών

Σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23, σας γνωρίζουμε τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 46/31-08-2022 του Δ.Σ, 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό 28-09-2022) η οποία έχει ως εξής:


«Σύμφωνα με τη με αριθμ. 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β ́ 4003/30-08-2021) Υ.Α. κατά το σχολικό έτος 2022-23 υλοποιείται η δράση “Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” σε όλα τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στα πιλοτικά σχολεία υλοποιείται σε συνέχεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ