Δείτε αναλυτικά όλα όσα ορίζουν τα ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν για την επιλογή και τοποθέτηση των 

Στις Αποφάσεις, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και της θητείας αυτών. Επίσης στις Αποφάσεις προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9.

Θα εκδοθούν οι Προκηρύξεις των θέσεων από τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.