: Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 28/1 θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη γιορτή των .

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας :

Σας ενημερώνουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την προσφορά των  στα Γράμματα, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα έχουν διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες. απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα για την προστασία από τον που προβλέπονται για τους ιερούς
ναούς, δύναται αντιπροσωπεία μαθητών/τριών να παραστεί στον εκκλησιασμό του ιερού ναού της περιοχής που εδρεύει το .


Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας