για γίνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά  για τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδεία, οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Σε αυτές θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού από 300 δημοτικά σχολεία της χώρας και της Γ’ Γυμνασίου από 300 γυμνάσια της χώρας.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωτική. Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι «η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών».

«Στόχος μας, να χαράσσουμε εκπαιδευτική πολιτική βάσει συγκεκριμένων, μετρήσιμων, απτών στοιχείων, που συγκεντρώνουμε μέσω αυτού του συστήματος περιοδικής αποτύπωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, που μας βοηθούν να αναλάβουμε στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας», σημείωσε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός, Ζέττα Μακρή δήλωσε πως «χρόνο με το χρόνο, τα οφέλη των εκπαιδευτικών μας μεταρρυθμίσεων συναντούν τις προσδοκίες μας, εξελίσσονται και αναβαθμίζουν το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και το εκπαιδευτικό έργο, μέσα από τη δυναμική διαδικασία αξιολόγησης που απλώνουμε στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον».

Ανώνυμα τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα είναι ανώνυμα και δεν θα συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Όπως εξηγεί το υπουργείο Παιδείας, από την περυσινή, πιλοτική εφαρμογή της ελληνικής PISA, μελετήθηκαν και αποτιμήθηκαν τα αποτελέσματα, και εν τέλει εκδόθηκαν συμπεράσματα τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά το φετινό σχεδιασμό του θεσμού.

Σε σχέση με πέρυσι, έχουν γίνει αλλαγές που αφορούν αρχικά σε μια ορθολογικότερη κατανομή των ερωτήσεων ανά επίπεδο δυσκολίας στους επιμέρους θεματικούς άξονες, ενώ επιπλέον εισάγονται ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, μέσω των οποίων μπορεί να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πορεία του συλλογισμού και οι δυνατότητες γραπτής έκφρασης των μαθητών.

Η «ελληνική PISA» εισήχθη με τον ν. 4823/2021 για την αναβάθμιση του σχολείου και πραγματοποιείται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).