: Το , με απόφαση του ανακοίνωσε πώς δεν θα θα προσμετρηθούν οι απουσίες των μαθητών που έγιναν λόγω ανωτέρας βίας, κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης.

Η απόφαση

Με επείγουσα απόφαση που υπέγραψε τη Πέμπτη 27 Μαΐου η λοιπόν, ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι απουσίες δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Η απόφαση αναφέρει ότι:

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πανελλήνιες 2021: Πώς θα γίνει η προφορική εξέταση στους υποψήφιους με αναπηρία

Self test: Περισσότεροι δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Πανελλήνιες 2021: Οι αλλαγές που αλλάζουν το τοπίο- Τα «μυστικά» και οι «καραμπόλες»