Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» ως προς την ανάθεση του μαθήματος .

Η απόφαση

Σε τροποποίηση της   υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737) ως προς την ανάθεση του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας,  ως εξής:

Η απόφαση ισχύει από το τρέχον  σχολικό έτος 2021-2022.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 85980/Δ2/ 03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737).