Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς και Καταργήσεις Σχολείων και .

Η απόφαση περιλαμβάνει λίστα και περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες.

 

Δείτε αναλυτικά όλη τη λίστα EΔΩ