Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ: 5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κομοτηνής 14

11526 Αθήνα

Email:

Δ/νση Ιστοσελίδας:

ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος 6939415171

Μακεδών Νικόλαος 6972093097

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με αφορμή το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής:

 1. Υπενθυμίζει την από καιρό διατυπωμένη θέση του πως η μόνη μορφή αξιολόγησης που στηρίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία είναι αυτή που υιοθετεί μοντέλα αυτοελέγχου με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου, με βάση τις δικές του δυνάμεις, και τα οποία στηρίζονται στην εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) της σχολικής μονάδας.
 2. Θεωρεί πως η όποια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο όταν αυτή εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
 3. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εισηγείται την καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης που εδράζεται κυρίως στην ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και μάλιστα με αριθμητική κλίμακα, το οποίο παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών και δεν θα προσφέρει στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου από τις σχολικές μονάδες. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών τη στιγμή που είναι κοινώς αποδεκτό ότι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι το ήρεμο κλίμα και η συνεργατική δράση.
 4. Φαίνεται, πως στόχος των συντακτών του σχεδίου ΠΔ δεν είναι η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, αλλά η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας ελέγχου της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσα από την καθιέρωση των διαβόητων «ποσοστώσεων» σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο.
 1. Γεννιούνται πλήθος ερωτημάτων και υποψιών ακόμα και στον πιο καλοπροαίρετο εκπαιδευτικό για ζητήματα όπως:
 • Η επικυριαρχία των σχολικών συμβούλων και η μετατροπή τους σε παλιούς επιθεωρητές.
 • Ο αυθαίρετος και αντίθετος με την κείμενη νομοθεσία ορισμός των σχολικών συμβούλων ως προϊσταμένων των διευθυντών σχολικών μονάδων και η μετατροπή τής έως τώρα συνεργατικής τους σχέσης σε ιεραρχική.
 • Η απαξίωση του ρόλου των διευθυντών μέσω της αξιολόγησης της διδακτικής τους ικανότητας από το σχολικό σύμβουλο τη στιγμή που όλοι συμφωνούν ότι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ρόλο τους θα πρέπει να απαλλαγούν άμεσα από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
 • Η καθιέρωση μονοπρόσωπης αξιολόγησης για όλα τα στελέχη εκτός των διευθυντών σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.
 • Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών μετά από δύο μόνο επισκέψεις και μια συζήτηση-αναστοχασμό με το σχολικό σύμβουλο.
 • Η δυνατότητα του ιεραρχικά ανώτερου να αξιολογεί τον μελλοντικό συνυποψήφιό του στη διεκδίκηση της ίδια θέσης.
 • Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο ποιοτικός χαρακτηρισμός “Πολύ καλός” απαιτεί να συντρέχουν τρεις (3) τουλάχιστον προϋποθέσεις για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς. Για τα υπόλοιπα όμως στελέχη της εκπαίδευσης (περιφερειακούς δ/ντές, προϊσταμένους τμημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, σχολικούς συμβούλους και δ/ντές εκπαίδευσης), για το ίδιο κριτήριο ο ποιοτικός χαρακτηρισμός “Πολύ καλός” απαιτεί να συντρέχουν δύο (2) τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις.
 • Η εξίσωση της διετούς μετεκπαίδευσης και του δεύτερου ή τρίτου πτυχίου με μια βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό.
 • Τα φωτογραφικά προσόντα (Υπότροφος του ΙΚΥ, Βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό).

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ζητά τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, θα έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου μέσω της ανάληψης βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις, ποσοστώσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ανδριάς Νικόλαος Μακεδών