Σχετικά με την Άδεια Αιμοδοσίας εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ, μονίμων και αναπληρωτών

Σχετικά με την Αιμοδοσίας, εξ όσων γνωρίζω, ευρίσκεται εν ισχύ η Εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014, η οποία σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ. αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτοί που προσέρχονται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική τους πρωτοβουλία, δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.

Ενημερωτικό σημείωμα από τον Αιρετό Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βασίλη Βούγια

Οι δύο αυτές μέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 

Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

 

Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τώρα, σύμφωνα με την αρ. Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ., οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται να απουσιάσουν από το σχολείο τους πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα τους σύμβασής τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια Αιμοδοσίας είναι η Αίτηση και η σχετική Βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Όμως αυτή τη στιγμή κάποιες Π.Δ.Ε. και Δ/νσεις Εκπαίδευσης χορηγούν σε εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. άδεια μόνον για την ημέρα της αιμοληψίας και όχι όπως συνέβαινε έως τώρα, άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών πέραν της ημέρας της Αιμοδοσίας, εφαρμόζοντας, όπως φαίνεται κι ας με διορθώσουν αν κάνω λάθος, την πρόβλεψη του άρθρου 68 του νόμου 4554/2018″Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.τ.Α 130/18-07-2018*

“Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας.
Ο εργαζόμενος σε κάθε περίπτωση οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.
Η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας στον εργαζόμενο, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων αιμοληψίας, είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλεσης της αιμοληψίας, εκτός των περιπτώσεων κάλυψης έκτακτης ανάγκης.
Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων για χρήση της ειδικής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας του και τις ανάγκες της επιχείρησης, να προχωρήσει στη χορήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας.
Ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας κατά το μέγιστο δύο (2) φορές ετησίως.”

Η εν λόγω πρόβλεψη στο νομοσχέδιο, προστέθηκε ως αποδεκτή τροπολογία του Ποταμιού για τη χορήγηση ειδικής άδειας αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προφανώς ουδεμία άδεια ελάμβαναν έως τώρα για Αιμοδοσία, από την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου και δεν ισχύει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίοι καλύπτονται από άλλες διατάξεις.

 

Αναμένουμε λοιπόν διευθέτηση του θέματος από το Υπουργείο Παιδείας με διευκρινιστική Εγκύκλιο αναφορικά με το τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μόνιμους και αναπληρωτές, επί της Άδειας Αιμοδοσίας.

 

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !