Σχετικά με τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών έτους 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/05/2016 - 14:54 | Author: Newsroom Ipaidia

Σχετικά με τη των εκπαιδευτικών έτους 2016

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 4387/2016

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης»

1.α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους λόγω συνταξιοδότησης, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπολογίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 31.12.2014, και καταβάλλονται με τον περιορισμό των διατάξεων του άρθρου 13.

β. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή για όσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν πληρούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

β) Ειδικά για το σχολικό έτος 2015− 2016, οι που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση.

Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:

Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν από την εικοστή (20η ) Απριλίου έως και την τετάρτη (4η) Μαΐου 2016, θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση στις 31-08-2016. Την ημερομηνία αυτή (δηλαδή 31 Αυγούστου 2016) εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης του κάθε εκπαιδευτικού (π.χ. 22-04-2016 ή 04-05-2016 κλπ.), η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso