Σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας από υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/08/2018 - 16:35 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Από τη στιγμή που απορρίφθηκε η ένσταση συναδέλφου ή Ε.Β.Π. από το Α.Σ.Ε.Π. τότε μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς υποχρέωση τήρησης κάποιας προθεσμίας, Αίτηση Θεραπείας, η οποία απευθύνεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη και έχει ως αίτημα την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης.

Όσον αφορά, δε, στην αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος υποψηφίων Ε.Ε.Π., δεν υφίσταται η δυνατότητα ένστασης στο ΑΣΕΠ(μεγάλη παράλειψη…), αλλά παρέχεται η δυνατότητα Αίτησης Θεραπείας στο αρμόδιο προς τούτο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.).

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso