1) Αιτούμαστε την παραμονή του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην πόλη της Καστοριάς.
2) Αιτούμαστε να μείνει ως έχει η ταυτότητα, το γνωστικό αντικείμενο και η ανταγωνιστικότητα του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας λόγο του εξειδικευμένου αντικείμενου που παρέχει.
3) Αιτούμαστε να μη χαθεί η μοναδικότητα , η ταυτότητα, και η ανταγωνιστικότητα του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου, λόγο του εξειδικευμένου του αντικειμένου.

Το παρακάτω βίντεο δημιουργήθηκε απ’ τους φοιτητές του ΤΕΙ Καστοριάς και των τριών τμημάτων, του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. Μ’ αυτό το βίντεο θέλουμε να δείξουμε την στάση μας απέναντι στο Σχέδιο Αθηνά αλλά και να αναδείξουμε τα αιτήματά μας.
Στόχος δεν είναι να γίνουν επιπόλαιες μεταρρυθμίσεις , που εξυπηρετούν οικονομικά, γεωγραφικά και πολιτικά συμφέροντα αλλά προάσπιση και προαγωγή του ακαδημαϊκού επιπέδου και ποιότητας σπουδών.
Οι μεταρρυθμίσεις έχουν βασικό σκοπό την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι την υποβάθμιση της. Οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης μας βρίσκει αντίθετους.

Blog γραφείου τύπου: sxedioathina.blogspot.gr
Email: [email protected]

Γραφείο Τύπου ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.