Σύμφωνα με Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όταν κάναμε μηνανογραφικό τι έλεγε; Για να δούμε…

Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα.

Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης σχολών ή τμημάτων εισαγωγής σε ΤΕΙ και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.

Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή, μέσω διαδικτύου.

Όπως βλέπεται εμείς το αποδεχτήκαμε όπως το αποδέχτηκε και το Υπουργείο τότε, εμείς επιλέξαμε, εμείς δηλώσαμε, εμείς υποβάλλαμε, εμείς αντιπροσωπεύσαμε την αυθεντική έκφραση της θέλησής μας για το τι θα σπουδάσουμε και αν προσέξατε τι λέει στο τέλος; Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή.

KAMIA ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ

Φοιτητές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (TESYD)