Πίνακες αναπληρωτών 2016: Προσπάθεια να αναρτηθούν Πέμπτη 4/8

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αιρετό Δ. Μπράτη δεν αποκλείεται να βγούνε σήμερα Πέμπτη 4/8 οι 2016

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε “Αύριο 4/8 κατά πάσα πιθανότητα,θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής”.

Ενημέρωση από Αναπληρωτές Δάσκαλοι

Από την ενημέρωσή μας από το υπουργείο, γίνεται προσπάθεια να αναρτηθούν αύριο οι
Αν γίνει αυτό όμως ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια λάθη καθώς υπάρχουν 2.950 αιτήματα αναπληρωτών για αλλαγές σε μόρια προϋπηρεσίας και δε φαίνεται πως θα προλάβουν να ελεγχθούν όλα.
Έτσι θα αναγκαστούν οι αναπληρωτές, που θα δουν και πάλι λάθη μετά την ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν ένσταση στον ΑΣΕΠ όπου οι διαδικασίες θα είναι πιο χρονοβόρες και δύσκολες (επίσημη αίτηση κλπ).
Εμείς ζητήσαμε να καθυστερήσουν λίγο οι πίνακες έτσι ώστε όταν αναρτηθούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έγκυροι για να μην υπάρξει καμία αναστάτωση.
Αν καταλήξουν σ’ αυτό λοιπόν, η ανάρτηση θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται:

“Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, ΠΡΙΝ από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄.”

Οι προσλήψεις και φέτος θα γίνουν με προσωρινούς πίνακες με μια διαφορά εδώ. Την ευθύνη θα την έχει το ΑΣΕΠ. Το Υπουργείο καλώς νομοθέτησε έτσι (με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ) γιατί αλλιώς θα φτάναμε Δεκέμβρη για προσλήψεις αναπληρωτών.