Στο 20% υπολογίζεται η πτώση το 2012 στα ιδιωτικά σχολεία