«Συγκρότηση του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση

A συμβούλιο

Συγκροτούμε το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Σιασιάκος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Κουτούζης Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Αργυροπούλου Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Καλδή Σταυρούλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Καλογήρου Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

4. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Φωτεινό Δημήτριο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

5. Δασκαλογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Στραβολαίμη Ιωάννη, διοικητικό υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτριά του την Ξενοπούλου Απολλωνία – Θηρεσία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Β συμβούλιο

Συγκροτούμε το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Λαχάνου Ευαγγελία, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχάλη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Ανδρεαδάκης Νικόλαος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαμούρα Μαρία , μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. 4. Μαγουλά Ευγενία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. , ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.

5. Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Οικονομόπουλο Δημήτριο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Ι.Ε.Π. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που η Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει η αναπληρώτριά της και αν και αυτή έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Σακελλαροπούλου Βαρβάρα, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π., με αναπληρώτριά της την Παππά Ευαγγελία, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π.

Γ συμβούλιο

Συγκροτούμε το Γ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Σακέλλης Ιωάννης, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Διέλλα Γεώργιο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Αναστασίου Σοφία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παρθένη Χρήστο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Σταμάτης Παναγιώτης, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καλαμάκη Διονύσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

4. Σακελλαρίου Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

5. Πασσάς Παναγιώτης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το 2 ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Κουκούλη Αδάμο, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, με αναπληρώτριά του την Γκιβίση Ασημίνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Δ συμβούλιο

Συγκροτούμε το Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Ρέπα Βασιλική, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Δραγώνα Γεράσιμο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Ιορδανίδης Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιαννακουδάκη Παναγιώτη , μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

3. Μητροπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσορμπατζούδη Χαράλαμπο, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

4. Μπίκος Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νικολάου Σουζάννα – Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

5. Τσαχαλάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Χρήστου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που η Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής της και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Κομψοπούλου Γεωργία, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ,με αναπληρώτριά της την Φραγκούδη Θωμαή, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ