Στατιστικά δασκάλων γενικής και ειδικής Ενημερωση απο ΠΑΣΑΔ

Την Τρίτη 6/9 προσλήφθηκαν:

2.360 συνολικά ΠΕ70
1.942 μέσω ΕΣΠΑ για 4θ-12θ
418 μέσω ΠΔΕ για 1θ-3θ
Ο έφτασε μέχρι το 3.434 και προσπεράστηκαν 1.074

1.261 ΠΕ71
Ο πίνακας έφτασε μέχρι το 1.929 και προσπεράστηκαν 668

352 ΠΕ70.50 αφαιρούνται από τον πίνακα ειδικής λόγω πρόσληψης ως ΠΕ70

Μέχρι το 4.000 στους ΠΕ70 απομένουν 1.640
Μέχρι το 2.235 στους ΠΕ71 απομένουν 974
Μέχρι το 3.000 στους ΠΕ70.50 απομένουν περίπου 1.400