Όπως φαίνεται, υπάρχει πολύ σοβαρό λάθος στα θέματα των Λατινικών στις – Τι είναι αυτό που προβληματίζει με τη βαθμολόγηση .

 

Δείτε τι αναφέρει ο κ. Περικλής Μενούνος στην ανάρτησή του:

 

οδηγεί σε ανισότητα στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθητών

Την Πέμπτη 8/6/2023 οι μαθητές της Γ λυκείου – ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίστηκαν στο μάθημα των Λατινικών. Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ251/25089/Α5/20-02-2020 (ΦΕΚ 643/Β’/27-02-2020) άρθρο 14, παρ. 9 « Η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 ανά βαθμολογητή, με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός, όπως υπολογίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας, ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται».

Στα Λατινικά λοιπόν τα θέματα Γ1α, Γ2α που βαθμολογούνται μέχρι 4 μονάδες το καθένα ζητούν από τους μαθητές να βρουν στο κείμενο 4 λέξεις και να παράγουν άλλες 4, συνολικά 8 λέξεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε λέξη που αποτελεί σωστή απάντηση θα βαθμολογείται με 0,5 μονάδες.

Έτσι αν ο μαθητής δώσει 5 λέξεις σωστές θα βαθμολογηθεί με 2,5 κάτι που δεν είναι δυνατό αφού βάση του νόμου η βαθμολόγηση γίνεται μόνο με ακέραιους βαθμούς.

Συγκεκριμένα

Γ1α. «Nam in sacello … meā sede cedo»: Στο παραπάνω απόσπασμα να εντοπίσετε τέσσερα (4) ουσιαστικά της γ ΄ κλίσης (μονάδες 2) και να τα μεταφέρετε στη γενική του πληθυντικού αριθμού (μονάδες 2).
Μονάδες 4

Ενδεικτική απάντηση
nocte → noctium
sorōris → sororum
vox → vocum
sede → sedum
Μονάδες 8×0,5 = 4

Γ2α. «Arria … secūta est»: Στο παραπάνω απόσπασμα να εντοπίσετε τέσσερα (4) ρήματα που βρίσκονται σε οριστική έγκλιση (μονάδες 2) και να τα μεταφέρετε στο γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή (μονάδες 2).
Μονάδες 4

Ενδεικτική απάντηση
orabat → orabunt
impetrāvit → impetrabunt
conduxit → conducent
secūta est → sequentur
Μονάδες 8×0,5 = 4

Θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

– Πώς βαθμολογήθηκαν οι προφορικά εξεταζόμενοι; Με δεκαδικούς αριθμούς;

– Γιατί δεν έδωσε λύση άμεσα πριν αποχωρήσουν οι μαθητές από τις εξετάσεις;

– Θα δώσει λύση πριν βαθμολογηθούν τα γραπτά; Πως θα εξασφαλίσει ότι η λύση αυτή δεν θα αδικεί όσους έχουν ήδη βαθμολογηθεί; Δηλαδή τους προφορικά εξεταζόμενους;

Αν αλλάξει την κατανομή της βαθμολογίας θα αδικήσει τους προφορικά εξεταζόμενους, αν ακυρώσει τα θέματα αυτά και μοιράσει τις 8 μονάδες στα υπόλοιπα θα πρέπει να αλλαχθούν οι βαθμοί στα τετράδια όλων των προφορικά εξεταζόμενων αναλογικά.

– Η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα πριν ξεκινήσει η βαθμολόγηση των γραπτών!!!

– Γιατί δεν διαβάσαμε σε καμία ιστοσελίδα για το θέμα αυτό;