Σύσφιγξη των ελληνογαλλικών καλλιτεχνικών σχέσεων το 2013