«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΝΗΠ/ΓΩΝ ΣΤ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82, ΠΑΡ. 11, ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Την Πέμπτη 26/1/2017, εκδικάστηκε στο ΣΤΕ (Συμβούλιο Της Επικρατείας) η αίτηση ακύρωσης των μετατάξεων του άρθρου 82, Παρ.11, του Ν.4172/2013.

Οι υποχρεωτικές μετατάξεις που έγιναν τον Αύγουστο του 2013 (με πολιτική επιλογή της τότε κυβέρνησης) από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια ήταν από κάθε άποψη αυθαίρετες, καθώς έγιναν κατά παράβαση ακόμα και της υπάρχουσας νομοθεσίας. Για τις παράνομες αυτές μετατάξεις δεν ανακοινώθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις τις οποίες επρόκειτο να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ και δεν υπήρξε γνωμοδότηση του ΚΥΣΠΕ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης καθορίστηκαν ελλείμματα και πλεονάσματα χωρίς εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων!!! Έτσι, οι Διευθυντές Εκπ/σης έδωσαν πλεονάσματα και κενά, οι Περιφερειακοί Δ/ντες τα υπέβαλαν στον υπουργό Παιδείας ο οποίος αυθαίρετα, και χωρίς κανέναν έλεγχο έκανε τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις. Μονοπρόσωπα όργανα αποφάσισαν παντού.

Είναι η πολιτική περίοδος στην οποία ασκήθηκε τρομοκρατία προς τους συναδέλφους της ΔΕ που αναγκάστηκαν να κάνουν αιτήσεις μετάταξης σε ανύπαρκτες οργανικές θέσεις υπό το φόβο της επισφαλούς θέσης τους στη ΔΕ, την ίδια περίοδο που χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι, -ισσές μας βρέθηκαν στη διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, προκάλεσε μεγάλες αδικίες για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που είναι κοινές καθώς συνάδελφοι,-φισσες της Δευτεροβάθμιας με λιγότερα μόρια τοποθετήθηκαν σε θέσεις ενώ συνάδελφοι-φισσες των ίδιων ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας με πολλά περισσότερα μόρια παραμένουν αμετάθετοι.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους αμετάθετους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ζητάμε την αποκατάστασή τους. Το υπουργείο οφείλει να ομαλοποιήσει την κατάσταση και να παρέχει συνθήκες ασφάλειας σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαιρέτως!!!

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει:

° σε σύσταση οργανικών θέσεων σε κάθε σχολείο,

° σε μετάθεση των εκπαιδευτικών Π.Ε. κοινών ειδικοτήτων στις περιοχές προτίμησής τους στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικές μετατάξεις, με βάση τα μόρια του τελευταίου μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και απόδοση οργανικών θέσεων με σύγκριση μορίων μεταξύ όλων!!!

Καλούμε το υπουργείο να πράξει το αυτονόητο: Την αποκατάσταση της αδικίας και την επαναφορά της νομιμότητας όπως είχε δεσμευτεί να εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση το 2013.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ