: Με ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν την απουσία πρόβλεψης χορήγηση δωρεάν για όσους φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Τι αναφέρει η ερώτηση

Όπως τονίζουν, η μη χορήγηση δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών, αναπαράγει ανισότητες και απαξιώνει το ρόλο και τη λειτουργία των ΣΔΕ. Μάλιστα, σημειώνουν πως τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο Παιδείας δυσχεραίνει τη λειτουργία των , αδιαφορώντας για το θεσμό και το μέλλον των εκπαιδευομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν τη δωρεάν παροχή για τους μαθητές των ΣΔΕ, όπως και μια σειρά απαραίτητων μέτρων για την ενίσχυση του θεσμού και την άρση του αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από την εκπαιδευτική διαδικασία.

«Με οδηγό την αρχή της κοινωνικής συμπερίληψης, η δράση των ΣΔΕ αναφέρεται σε εκείνες τις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού που είτε η αγορά εργασίας απέρριψε ως ανειδίκευτους ή χαμηλών προσόντων εργαζόμενους, είτε τοποθετήθηκαν στο κοινωνικό περιθώριο, είτε αναγκάστηκαν να στερηθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση, κατά την προοπτική της επανακινητοποίησής τους ώστε να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να αξιώσουν την πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι αλλά και την αποτελεσματικότερη δυνατή εργασιακή ένταξή τους.

Κι ενώ η εκπαιδευτική σε συνδυασμό με την κοινωνική βαρύτητα του ρόλου τους θα υπαγόρευε την ανάλογη από μέρους της Πολιτείας φροντίδα-μέριμνα για την απρόσκοπτη τουλάχιστον λειτουργία των ΣΔΕ, ό,τι διαπιστώνουμε κατά την περίοδο της πανδημίας είναι το πλημμελές έως ανύπαρκτο ενδιαφέρον του ΥΠΑΙΘ ακόμα και για τις στοιχειώδεις αναγκαιότητές τους (σε βαθμό μάλιστα που να εγείρεται ζήτημα ανισότιμης αντιμετώπισης των ΣΔΕ σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές της χώρας, αλλά και να επαναφέρει οξύτατο το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής). Συγκεκριμένα, τόσο με την υπ. Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.21 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187τ.Β΄/10-9-2021), όσο και με την υπ. Αριθμ.Γ.Π.οικ.360/06.01.22 ΚΥΑ (Β΄7), οι οποίες αναφέρονται στην λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την δωρεάν χορήγηση διαγνωστικών τεστ στο μαθητικό δυναμικό αυτών των », αναφέρει η ερώτηση.

Η ερώτηση αναλυτικά εδώ