Όπως έγινε γνωστό, με τους υπεύθυνους για θέματα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντήθηκε διαδικτυακά  το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (ΠΕΑΔ). Τι, .

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΠΕΑΔ, έγινε σε πολύ καλό κλίμα και οι υπεύθυνοι για θέματα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασαν τις παρακάτω θέσεις:

Αποκλείστηκε κατηγορηματικά η περίπτωση διενέργειας Γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ ως κριτηρίου επιλογής εκπαιδευτικών. Το σύστημα του προσοντολογίου θα παραμείνει ως έχει με τυχόν μικρές τροποποιήσεις.

● Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και δόθηκε η δέσμευση για τουλάχιστον 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών μέσα στην επόμενη 4ετία.

● Αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών. Επαναφορά των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών και των Καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Λύκειο, αλλά ταυτόχρονα μείωση των ωρών διδασκαλίας των Λατινικών (μάθημα επιλογής) στο Λύκειο. Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (ΠΕΑΔ) τόνισε πως οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις δεν επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να είναι συγκεντρωμένος στο εκπαιδευτικό του έργο και έκανε προτάσεις για νέο τρόπο υπολογισμού των οργανικών κενών με βάση τις 12 ώρες στα μαθήματα Α΄ ανάθεσης κάθε ειδικότητας ανά σχολείο. Οι προτάσεις κατατέθηκαν γραπτώς και όπως ανακοίνωσε η ΠΕΑΔ θα τύχουν επεξεργασίας.

Επιπλέον, σχετικά με τις αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών εκφράστηκε ανησυχία για τις ανατροπές που ενδέχεται να προκληθούν στις ώρες Α΄ ανάθεσης συγκεκριμένων ειδικοτήτων και ζητήθηκε η ορθολογική εξέταση του ζητήματος.