Στον ακόλουθο σύνδεσμο γίνεται συλλογή υπογραφών από όλους τους εκπαιδευτικούς για τη διεκδίκηση δύο σημαντικών αιτημάτων.

Σύμφωνα με την ΠΕΑΔ:

1. Να μη διενεργηθεί ξανά ποτέ
2. Οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση να συνεχιστούν, ώστε να σταματήσει ο στρεβλός θεσμός του αναπληρωτή, όπως η ίδια η υπουργός αναφέρει συνεχώς σε δημόσιες τοποθετήσεις της.

Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει ηχηρό μήνυμα.