Αναφορά που κατέθεσαν δεκατέσσερις Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία,  ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα,  προς την Υπουργό Παιδείας, με θέμα  «Ανεδαφικός σχεδιασμός και ασφυκτικές προθεσμίες κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών  εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας και της Κεντρικής Διοίκησης». 

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Μπάρκας Κωνσταντίνος, Φίλης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος, Βαρδάκης Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη, Δρίτσας Θεόδωρος, Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), Μάρκου Κωνσταντίνος, Μπουρνούς Ιωάννης, Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος), Παπαηλιού Γεώργιος, Πούλου Παναγιού (Γιώτα), Φάμελλος Σωκράτης, καταθέτουν προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τη με Αριθμό Πρωτοκόλλου 207/06-12-2022 Επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π), με την οποία εκφράζουν την έκπληξη και αγανάκτηση τους στον διαφαινόμενο σχεδιασμό του Υπουργείου, που αφορά στην έκδοση των Προκηρύξεων επιλογής όλων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της χώρας, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ενιαία από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου βάσει των υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 και 149720/Δ6/02-12-2022 Υπουργικών Αποφάσεων. Και αυτό διότι σύμφωνα με το αρ. 17 (Μεταβατικές διατάξεις) των εν λόγω Υπουργικών Αποφάσεων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, ήτοι από 08-12-2022 μέχρι και 28-12-2022 (δεύτερη ημέρα μετά την αργία των Χριστουγέννων). Βέβαια, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, προβλέπεται διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η οποία φέρεται ότι θα εκδοθεί εντός πέντε ημερών.

Όπως αναφέρεται στην Επιστολή, πρόκειται περί ενός ακόμα ανεδαφικού σχεδιασμού της Πολιτικής Ηγεσίας και της Κεντρικής Διοίκησης η οποία επανειλημμένως αγνοεί προκλητικά τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καλώντας τους εντός εορτών και αργιών να αντιμετωπίσουν ασφυκτικές προθεσμίες για κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες χωρίς καμία πρόβλεψη από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης για ασφαλή προγραμματισμό και λήψη των προβλεπόμενων κανονικών αδειών. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς η Κεντρική Διοίκηση συστηματικά απαξιώνει και αγνοεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους τους. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει στην Επιστολή ο Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου, που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης προβλέπονταν διάστημα 15 ημερών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 28/12/2021 (Χριστούγεννα 2021), ενώ η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης έγινε στις 18/07/2022. Επιπλέον, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 Υπουργική Απόφαση, που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης προβλέπονταν διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης. Η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 18/04/2022 (Πάσχα 2022), ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα οι αναμορφωμένοι πίνακες με την κατάταξη των υποψηφίων κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους.

Ο Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π καταγγέλλει ότι μετά τη διεκπεραίωση πλήθους εργασιών για την ομαλή έναρξη και διευθέτηση της νέας σχολικής χρονιάς, οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται για άλλη μια φορά να λησμονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο που αφορά τον οικογενειακό τους προγραμματισμό ως προς τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις σχετικές διαδικασίες για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού και μόνον. Παράλληλα, για τον Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π είναι πασιφανής η πλήρης άγνοια και η πλήρης αδυναμία της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των Περιφερειακών της Υπηρεσιών. Και δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανεδαφικός σχεδιασμός, η χρονική πίεση, η ένταση των εργασιών με τις πάσης φύσεως ασφυκτικές προθεσμίες και η προχειρότητα των διαδικασιών, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στους διοικητικούς υπαλλήλους και στην ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες, καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 08.12.2022

Οι καταθέτοντες Βουλευτές
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Φίλης Νικόλαος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Φάμελλος Σωκράτης