Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη νέα γενιά και την εκπαίδευση. Τα Ελληνικά μπορούν να ηγηθούν της ανάπτυξης του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας., αναφέρει ο .

Η ανάρτηση του υπουργού

Υποδέχθηκα σήμερα την ομάδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που κατέκτησε τη 2η θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Οικολογικών-Καινοτόμων προϊόντων διατροφής ECOTROPHELIA EUROPE 2021. Οι φοιτητές Αν. Χριστοδούλου, Θ. Βιτζηλαίου, Χρ. Βασιλείου και Σ. Στάθη υπό την επίβλεψη του καθ. του ΕΜΠ, Π. Ταούκη, και με συντονιστές τη Δρ Μ. Κατσούλη και τον υπ. Δρ Θ. Λημναίο, είχαν εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το Nutri Salad Bars. Η ομάδα είχε αριστεύσει και στον εθνικό διαγωνισμό, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Σύμφωνα με τη Γ. Δ/ντρια του ΣΕΒΤ, Β. Παπαδημητρίου, στα 11 χρόνια των ECOTROPHELIA, οι ελληνικές ομάδες έχουν διακριθεί 5 φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη νέα γενιά και την εκπαίδευση. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια μπορούν να ηγηθούν της ανάπτυξης του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ως βασικό πυλώνα την ενίσχυση της αριστείας και της καινοτομίας στα Πανεπιστήμια και αναπτύσσει σειρά θεσμικών και χρηματοδοτικών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
Μόνο η διασύνδεση των Πανεπιστημίων με φορείς και επιχειρήσεις, θα διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο τους στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας