Απόφαση έβγαλε ο υφυπουργός παιδείας, για την , ενώ καλεί στην απόφαση του τα πανεπιστήμια να κάνουν σχέδια ασφαλείας. Δείτε στο ipaidia.gr τι λέει η απόφαση.

«, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ζητά από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων “όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας και προστασίας του Ιδρύματός σας, ώστε να πληρωθούν οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες προϋποθέσεις και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών» αναφέρει..

Τι αναφέρει η απόφαση

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 25/Α΄/17-2-2021 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», στις διατάξεις των άρθρων 12 – 20 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την πολιτική προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω νόμου, και ειδικότερα των άρθρων 14 – 18, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας και προστασίας του Ιδρύματός σας, ώστε να πληρωθούν οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες προϋποθέσεις και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών.