Μια σύντομη μελέτη για τη μεγάλη Απεργία του 2006 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εργασία αυτή πραγματεύεται την απεργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας το φθινόπωρο του 2006.

Πάνος Ντούλας, Καθηγητής Αγγλικής, Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου

Με εργαλείο θεωρητικής ανάλυσης τις έννοιες της Συγκρουσιακής Πολιτικής, έτσι όπως έχουν περιγραφεί από την Della Porta, τον Tilly, τον Σεφεριάδη και άλλες-ους, εξετάζει όψεις του κινήματος εκείνου όπως το διεκδικητικό ρεπερτόριο, τις μορφές δράσης, την ιδεολογία, την έκβαση, κ.ά.

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κινητοποίηση αρχικά με τυπικά συμβατικά χαρακτηριστικά και έκβαση ασαφή αλλά στη συνέχεια με όψεις μαχητικής παρεμπόδισης και αντισυστημικές στιγμές που πιθανώς είχαν μακροπρόθεσμες δυνητικές επιδράσεις στο εκπαιδευτικό και ευρύτερα κοινωνικό κίνημα της Ελλάδας.

Δείτε τη μελέτη του Πάνου Ντούλα