Σύνταξη στα 50 με ευνοϊκές προϋποθέσεις μπορούν να κατοχυρώσουν 450.000 γονείς. Αυτό αφορά 200 000 γονείς με παιδιά στο Δημόσιο, καθώς και 250 000 γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί και είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, καθώς και στο Ταμείο Νομικών > .