Μέσα στα πλαίσια της κινητοποίησης όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για μόνιμους διορισμούς Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ η ανάγκη να επιχειρήσουμε μια επικαιροποιημένη καταγραφή των μονίμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε όλη τη χώρα.


Πιο κάτω παρουσιάζουμε στοιχεία του μόνιμου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που επεξεργαστήκαμε και ίσχυαν για το 2014-15.
Από τότε μέχρι σήμερα υπήρξε σίγουρα μια μικρή κινητικότητα του προσωπικού μέσω της διαδικασίας των Μεταθέσεων και των κάποιων συνταξιοδοτήσεων και σίγουρα όχι λόγω προσλήψεων μονίμου προσωπικού, αφου οι τελευταίες λιγοστές προσλήψεις έλαβαν χώρα το έτος 2010, αποτελώντας προϊόν του διαγωνισμού του έτους 2005.
Σήμερα λοιπόν ζητούμε βοήθεια, για να μπορέσουμε να προβούμε σε επικαιροποίηση των Πινάκων, από τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και τους Αιρετούς συνάδελφους των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π των Περιφερειών της χώρας, οι οποίοι έχουν “εικόνα” του μόνιμου Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους και τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας στο e-mail [email protected] όταν διαπιστώνουν αλλαγές στους αριθμούς των Πινάκων, έτσι ώστε να αποτυπωθεί επακριβώς η κατανομή των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π στις δομές Ε.Α.Ε των Περιφερειών της χώρας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην διαμόρφωση της εικόνας του μόνιμου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Δομές Ε.Α.Ε. της χώρας μας.
Βασίλης Βούγιας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας
20/6/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Κ/Λ

ΠΕ30

ΨΥΧ

ΠΕ23

Λ/Θ

ΠΕ21-26

ΕΡΓ/Θ

ΠΕ29

ΦΥΣ/Θ

ΠΕ28

ΣΧ/Ν

ΠΕ25

Π/ΨΥΧ

ΠΕ24

ΠΕ31 Ε.Β.Π
ΑΝ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗ 12 12 3 4 1 1 10 43
ΑΤΤΙΚΗ 49 57 31 26 15 14 1 5 31 229
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 7 1 4 18
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8 9 4 1 6 28
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 17 10 9 4 1 3 2 15 61
ΗΠΕΙΡΟΣ 7 5 3 4 2 5 26
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 6 1 1 1 20
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 13 17 5 4 4 4 1 7 55
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 4 4 1 1 1 3 14
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 31 31 22 10 16 11 1 26 148
ΚΡΗΤΗ 11 11 5 2 2 1 3 35
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 7 1 1 3 2 24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 4 1 1 1 11
ΣΥΝΟΛΟ 183 180 85 54 47 39 5 5 114 712

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΜΟΝΙΜΟΙ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Βασίλης Βούγιας – Ιούνιος 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ε.Ε.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε Ε.Β.Π ΣΕ

Σ.Μ.Ε.Α.Ε

Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ 146 31 52 229
ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 95 26 27 148
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10 6 12 28
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ 18 10 15 43
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 32 7 16 55
ΗΠΕΙΡΟΣ 13 5 8 26
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 10 1 9 20
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 37 15 9 61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 16 2 6 24
ΚΡΗΤΗ 23 3 9 35
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 6 3 5 14
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 4 8 18
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 1 3 11
ΣΥΝΟΛΟ 419 114 179 712

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας

20/6/2014

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ε.Ε.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε Ε.Β.Π ΣΕ

Σ.Μ.Ε.Α.Ε

Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ 146 31 52 229
ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 95 26 27 148
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10 6 12 28
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ 18 10 15 43
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 32 7 16 55
ΗΠΕΙΡΟΣ 13 5 8 26
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 10 1 9 20
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 37 15 9 61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 16 2 6 24
ΚΡΗΤΗ 23 3 9 35
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 6 3 5 14
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 4 8 18
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 1 3 11
ΣΥΝΟΛΟ 419 114 179 712

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Βασίλης Βούγιας – Ιούνιος 2014

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ(ΠΕ30) 184
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ(ΠΕ23) 180
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ(ΠΕ21&26) 85
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ(ΠΕ29) 54
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ(ΠΕ28) 46
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) 39
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ(ΠΕ24) 5
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΠ/ΚΟ ΠΡΟΣ/ΜΟ ΤΥΦΛΩΝ κ.λ.π(ΠΕ31) 5
ΣΥΝΟΛΟ 598
Ε.Β.Π 114
ΣΥΝΟΛΟ 712