Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος στο πλαίσιο της ποιμαντικής του μέριμνας για την επιμόρφωση του Ιερού Κλήρου, καθώς και των λοιπών χριστιανών, που επιθυμούν να μετάσχουν της θεολογικής   παιδείας,   υπέγραψε   Πρωτόκολλο   Συνεργασίας,   για    τη  δημιουργία «Κέντρου Μάθησης» στην Αττική, με το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, ο οποίος έχει θέσει υπό την υψηλή του επιστασία το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την παρουσία του και του Πρύτανη κ. Φιλίππου Πουγιούτα.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού παραχώρησε αίθουσες στο Πνευματικό, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμορφώσης  (οδός  Χλόης  καί  Ὀδυσσέως),  για  τη  λειτουργία  του Κέντρου Μάθησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο θα εξυπηρετεί τις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Θεολογίας και τις συναντήσεις των φοιτητών τού  συμβατικής  φύσεως    Διδακτορικού    Προγράμματος    Θεολογίας    με τους επιβλέποντες Καθηγητές. Η Συμφωνία αυτή θέτει  το  πλαίσιο  της συνεργασίας μεταξύ  των  δύο Φορέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και προβλέπει ενέργειες και δραστηριότητες για την ανάπτυξη και διοργάνωση μαθημάτων τόσο συμβατικής φύσεως, όσο και εξ αποστάσεως (Distance Learning), ανάπτυξη ή/και συνδιοργάνωση Προγραμμάτων

«Δια    Bίου    Μάθησης»    και    γενικότερα    διοργάνωση    κοινών    επιστημονικών δραστηριοτήτων, Ημερίδων και Συνάξεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο μεταπτυχιακό προγράμμα έχουν όσοι κατέχουν Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τους αρμοδίους κρατικούς φορείς. Στο δε διδακτορικό προγράμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι: α) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη θεολογία και β) όσοι είναι κάτοχοι οποιουδήποτε μεταπτυχιακού διπλώματος και ταυτόχρονα έχουν θεολογική πανεπιστημιακή κατάρτιση προπτυχιακού επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό σας είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των εγγραφών στα ως άνω Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα, προτρέποντας κάθε ενδιαφερόμενο να απευθύνετε για οποιαδήποτε πληροφορία στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων, η οποία εδρεύει στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 32, Κηφισιά, και στα τηλέφωνα 210 8084884 (εσωτ. 9), 697 4528156, email: [email protected]. Υπεύθυνος Γραμματείας: Πρωτ. Γεώργιος Σταθόπουλος.

 

Αναλυτικό  Πρόγραμμα

 

 

   

Α Εξάμηνο

 

ECTS Credits

 

THEO-510DL

 

Βιβλικές Σπουδές

 

7.5

 

THEO-520DL

 

Εκκλησιαστική Ιστορία

 

7.5

 

THEO-540DL

 

Πατρολογία και Αγιολογία

 

7.5

 

THEO-550DL

 

Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι

 

7.5

 

 

 

 

Β Εξάμηνο                                         ECTS Credits

 

THEO-530DL

 

Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα

 

7.5

 

THEO-560DL

 

Ποιμαντική, Χριστιανική Ηθική, Κοινωνιολογία, Οικολογία και Βιοηθική

 

7.5

 

THEO-570DL

 

Δογματική, Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι

 

7.5

 

THEO-580DL

 

Χριστιανική Λατρεία, Υμνολογία και Τέχνη

 

7.5

 

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

 

 

 

THEO- 600DL

 

Διπλωματική Εργασία

 

30