Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Σχετικά με τη συνεδρίαση  του που έγινε την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Αυγούστου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

του Νεκτάριου Κορδή

Έγιναν δεκτές 10 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Παράλληλα έγιναν δεκτές 2 ανακλήσεις παραίτησης και επαναφορά εκπαιδευτικών στην ενεργό υπηρεσία λόγω πλάνης ως προς το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για τις ανακλήσεις παραιτήσεων των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 10α του άρθρου 4 του ν.4151/2013 (ΦΕΚ103/τ.Α/29-4-2013): Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην υπηρεσία μετά από αίτηση του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης διότι σε περίπτωση πλάνης η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη και χρονοβόρα!

Απορρίφθηκαν 2 ανακλήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων για Μουσικά Σχολεία.

Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση για ένταξη εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας.

Ικανοποιήθηκαν 7 ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ λόγω επιλογής των εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ ως διευθυντές. Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιηθήκαν 3 αιτήματα εκπαιδευτικών που ζητούν να παραμείνουν αποσπασμένοι σε ΠΥΣΔΕ. Τέλος ικανοποιήθηκαν 3 ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ και απορρίφθηκαν 12 αιτήσεις. Συνολικά έγιναν 97 ανακλήσεις αποσπάσεων της Α΄φάσης.

Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης των εκπαιδευτικών.

Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων οι ενεργές αιτήσεις ήταν 1320. Τελικά αποσπώνται 342 εκπαιδευτικοί. 54 αποσπώνται κατά προτεραιότητα, 16 για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Τέλος έγιναν 59 τροποποιήσεις αποσπάσεων και 9 τροποποιήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων. Ικανοποιήθηκαν συνολικά 480 αιτήσεις (ποσοστό ικανοποίησης 36,4%) Στην Ειδική Αγωγή οι αιτήσεις ήταν 45. Εξ αυτών αποσπώνται 14 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ και 2 σε ΚΕΣΥ. Τέλος έγιναν και 3 τροποποιήσεις αποσπάσεων.
Τα ποσοστά ικανοποίησης των αιτήσεων ανά ειδικότητα είναι τα ακόλουθα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ
Σ 
ΔΕ02.01 
1 
1 
ΔΕ02.02 
2 
0 
ΠΕ01.00 
79 
17 
ΠΕ02.00 
268 
134 
ΠΕ03.00 
40 
30 
ΠΕ04.01 
77 
52 
ΠΕ04.02 
12 
1 
ΠΕ04.04 
4 
4 
ΠΕ05.00 
70 
6 
ΠΕ06.00 
165 
26 
ΠΕ07.00 
50 
11 
ΠΕ08.00 
14 
12 
ΠΕ11.00 
167 
15 
ΠΕ34.00 
1 
0 
ΠΕ78 
7 
4 
ΠΕ79.01/ΤΕ1
6 
11 
9 
ΠΕ80 
96 
33 
ΠΕ81 
38 
7 
ΠΕ82 
29 
9 
ΠΕ83 
24 
5 
ΠΕ84 
19 
0 
ΠΕ85 
1 
0 
ΠΕ86 
100 
14 
ΠΕ87.01 
1 
1 
ΠΕ87.02 
7 
1 
ΠΕ87.03 
4 
1 
ΠΕ87.05 
2 
0 
ΠΕ87.08 
3 
1 

Τα κενά επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις είναι τα δηλωθέντα από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας παραθέτω τα λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις. Τα 4 πρώτα αρχεία αφορούν κενά Γενικής Παιδείας και τα 2 τελευταία κενά σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ.

Παρά την ικανοποίηση των αιτήσεων αυτών καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων αφού θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις σε ΟΛΕΣ τις περιοχές της χώρας με  βάση τα λειτουργικά κενά των ΠΔΕ. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων στα εναπομείναντα κενά της Πρωτοβάθμιας. Παράλληλα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αποσπάσεις και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές. Τέλος υπάρχουν εκπαιδευτικοί με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, οικονομικά και οικογενειακά που δεν ικανοποιήθηκαν με βάση τα δηλωθέντα κενά. Για τους λόγους αυτούς ζητήσαμε την απόσπαση εκπαιδευτικών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (ανεξαρτήτως λειτουργικών κενών). Ενδεικτικά εκπαιδευτικών, τέκνων ή συζύγων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Τρίτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών και εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες. Τέλος οικογένειες εκπαιδευτικών που συντηρούν 3 ή και 4 σπίτια με παιδιά φοιτητές.  Σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο- όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο- ότι θα προσληφθούν αναπληρωτές σε περιοχές που εκκρεμούν αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών!

Υπενθυμίζω ότι αύριο 30 Αυγούστου ολοκληρώνεται η δήλωση περιοχών προτίμησης των υποψηφίων αναπληρωτών ή και ωρομισθίων. Οι προσλήψεις αναμένονται γύρω στις 5 Σεπτέμβρη και θα αφορούν την Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Αγωγή.
Σχετικά με τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ