Ο κ. Βαρδακαστάνης επεσήμανε ότι ο αποκλεισμός και η διάκριση προς τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις δυστυχώς παράγεται και αναπαράγεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο δεν υπάρχει καθολική πρόσβαση σε αυτή των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) επισκέφθηκε στις 11 Μαΐου ο υφυπουργός Παιδείας . Εκεί, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ και συγκεκριμένα με τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον ταμία κ. Κ. Γαργάλη και το μέλος της ΕΓ κ. Β. Κούτσιανο. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο κ. Βαρδακαστάνης επεσήμανε ότι ο αποκλεισμός και η διάκριση προς τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις δυστυχώς παράγεται και αναπαράγεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο δεν υπάρχει καθολική πρόσβαση σε αυτή των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Είναι θετικό ότι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία υπάρχει πρόβλεψη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς για το αναπηρικό κίνημα είναι βασική προτεραιότητα η εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολιστικού πλάνου για την ένταξη των φοιτητών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην τριτοβάθμια και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.