Ο κ Καψαλάκης μας απέστειλε ενημερωτικό για τη συνάντηση των αιρετών στην Αθήνα

Στη συνάντηση των αιρετών στην Αθήνα ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου και μέλος της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών συνάδελφος Γιώργος Τρούλης κατέθεσε στην τοποθέτησή του πρόταση για να βγει ένα κείμενο αρχών (χάρτα) από τη συνέλευση των αιρετών
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ ζήτησε να κατατεθεί γραπτά το αίτημα και ο συνάδελφος το κατέθεσε και γραπτά, σε ένα πρόχειρο σημείωμα. Βλέποντας την πρόταση ο κ. Μαντάς είπε ότι “συμφωνούμε στο να βγει ένα τέτοιο κείμενο”!
Στη συνέχεια της ολομέλειας όμως ο γνωστός «Βαρόνος» του συνδικαλισμού πήρε το λόγο και είπε ότι δε χρειάζεται αυτή η χάρτα, αναιρώντας τον πρόεδρο της ΔΟΕ και θέλοντας να δείξει ότι τον πρώτο λόγο τον έχει αυτός και εκεί.
Επιπλέον, κάποιο μέλος του προεδρείου με καταβολές από το σκοτεινό παρελθόν του τόπου ίσως φωτογράφισε το κείμενο και το έδωσε στη δημοσιότητα, δείχνοντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι όχι η ουσία της πρότασης, αλλά ο ευτελισμός των συναδέλφων (παλιά μου τέχνη κόσκινο, που λέει και ο λαός μας).
Η ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, αν η πρόταση αυτή γινόταν δεκτή, είχε να καταθέσει τις δικές της προτάσεις (ως μια αρχή διαλόγου) σε μια τέτοια χάρτα, όπως:
Βασική αρχή: Οι αιρετοί δε διοικούν, ούτε συνδιοικούν. Αγωνίζονται με γνώμονα τα συμφέροντα των συναδέλφων μέσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Νέα δεδομένα: Τη στήριξη των αιρετών του κλάδου, αν διωχτούν πειθαρχικά για τη δράση τους μέσα στα υπηρεσιακά συμβούλια.
Πειθαρχικά: Την κατάθεση αιτήσεων των αιρετών ΑΠΥΣΠΕ για συμμετοχή τους στα Πειθαρχικά Συμβούλια ως παρατηρητές.
Αρχή όλων: Να μην επιτρέπεται στους υποψηφίους αιρετούς να υποβάλουν αιτήσεις για να γίνουν δοτά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Θέση: Την τοποθέτηση των διορισμένων μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων με διαφανή αξιοκρατικά κριτήρια.
Αναγκαίο: Την υποχρέωση των Δ/ντών Εκπ/σης να φέρνουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΛΕΣ τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και γενικά ΟΛΑ τα θέματα που άπτονται της διοίκησης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Καταστρατηγείται: Οι αιρετοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά που υπογράφουν και να μπορούν να παίρνουν αντίγραφα.
Θέμα για διαβούλευση: Τον καθορισμό κοινής στάσης των αιρετών σε τρέχοντα θέματα λειτουργίας των ΠΥΣΠΕ (τοποθετήσεις, μετακινήσεις, καθημερινότητα εκπαιδευτικών, αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών κ.α), έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία γραμμή.
Σημαντικό: Τη λειτουργία τράπεζας ενημέρωσης στη ΔΟΕ για εκπαιδευτικά θέματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, αλλά και των αιρετών σε υπηρεσιακά, αλλά και νομικά θέματα.
Αξιολόγηση: Την κατάθεση των παραιτήσεων στη ΔΟΕ όλων των αιρετών ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ τακτικών και αναπληρωτών μόλις τεθεί σε ισχύ η αξιολόγηση για να μπλοκάρουμε τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η πλειοψηφία της ΔΟΕ φάνηκε μη ικανή όχι μόνο να οργανώσει σωστές ημερίδες, αλλά και να βγάζει κοινές θέσεις.
Σίγουρα η συνάντηση των αιρετών ήταν πιο χρήσιμη για την πραγματοποίηση παραταξιακών συνδιασκέψεων που ένα μέρος των μελών που συμμετείχε σ΄ αυτές μετακινήθηκε με έξοδα του κλάδου…
Συνάδελφοι
Όσο περνά ο καιρός τόσο οι επαγγελματίες του συνδικαλισμού νιώθουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Έτσι «ανακαλύπτουν» παλιές «καλές» γι΄ αυτούς μεθόδους του «συνδικαλίζεσθαι». Συκοφαντίες, παραποίηση στοιχείων, ανεντιμότητα και βέβαια ένα γκεμπελισμό χωρίς όρια. Κάθε τι νέο θα πρέπει να καταπνίγεται… Κάθε τι έξω από το κατεστημένο που εκπροσωπούν θα πρέπει να ισοπεδώνεται. Δε θα τους κάνουμε το χατίρι… Οι εκλογές των αιρετών ήταν μόνο η αρχή! Τη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ τον προσεχή Ιούνιο η πλειονότητα απ΄ αυτούς θα την παρακολουθήσει εξ αποστάσεως. Ο κλάδος καταργεί τη μονιμότητα των συνδικαλιστών, αλλάζει νοοτροπία, γυρίζει σελίδα …
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ