Αναμένονται στο e-aitisi.sch.gr οι πίνακες αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 2016

Μετά την ανάρτηση στο r των θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων στο .

Υπενθυμίζεται:

“Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, ΠΡΙΝ από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄.”

Οι προσλήψεις και φέτος θα γίνουν με προσωρινούς με μια διαφορά οτι την ευθύνη θα την έχει το ΑΣΕΠ