«Θεμελιώδης αρχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων του, πολλώ δε μάλλον των σε κάθε ερευνητική δραστηριότητα».

Στοιχεία για τα ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα οποία συμμετέχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έδωσε ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Φραγγίδης, με θέμα «Είστε υπέρ της έρευνας στα Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ);».

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός επικαλέστηκε τα παρακάτω προγράμματα:
1. CAMELOT (Advanced multidomain Environment and live Information Technologies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 132.501 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 30-4-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

2. SAFERS (Structured Approaches for Forest fight Emergencies in Resilient Societies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 80.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-10-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

3. RESPOND-A (Next Generation equipment tools and mission critical strategies for first responders), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 86.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-6-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

4. STRATEGY (Streaming Validating Interoperability Crisis Management), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 128.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-9-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ.

5. EFFECTOR (Maritime Situational Awareness at Strategic and Tactical Operations), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 240.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-4-2022. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ/Α4.

6. ROBORDER (Autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 305.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 28-2-2021. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΔΒ και ΓΕΝ.

7. CERTCOOP (Trans-European and Greek CERTs collaboration project), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 170.344 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-04-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ.

8. CIVILnEXt (Next generation of information systems to support EU external policies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 232.312 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-03-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ.

9. OCEAN2020 (Open Cooperation for European awareness), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 200.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-4- 2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ.

10. MEDEA (Mediterranean practitioners network capability building for effective response to emerging security challenges), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 125.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-04-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.

11. PANTAP (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 90.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 06-9-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ/ΣΝΔ.

12. e-MASS (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 184.700 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-6-2021. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ.

13. SAFE-TRANS (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 171.500 ευρώ με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-6-2021. Φορέας υλοποίησης: ΕΜΥ (ΓΕΑ).

14. ARESIBO (Augmented Reality Enriched Situation awareness for BOrder security), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 360.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-5-2022. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ.

15. ANDROMEDA (An EnhaNceD InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommmanD, Control and CoordinAtion Systems), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 248.750 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 28-2-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ.

16. INCLUDING (INnovation CLUster for raDlological and Nuclear emerGencies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 242.500 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-7-2024. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ, ΕΔΛΟ και η ΣΝΔ (ΓΕΝ).

17. RESILOC (Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 240.312,50 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 12-6-2022. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ και ΣΝΔ (ΓΕΝ).

18. SOLOMON (Strategy Oriented analysis Of the Market forces in EU defense), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 68.875 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-5-2021. Φορέας υλοποίησης: ΣΝΔ (ΓΕΝ).

19. ΝΑ\/ΜΑΤ (Naval Material Failures), συνολικού Π/Υ 180.000 ευρώ για το ΥΠΕΘΑ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-3-2023, με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας) και φορέα υλοποίησης: ΣΝΔ (ΓΕΝ).

20. Α\/ΙCΟΜ (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ) Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 211.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 3-2-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ.

21. PROTECT (Innovative Industrial Materials with Advanced Multifunctionality), (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 200.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 28-1-2023. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ και 700 ΣΕ.

22. PICTUM, (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), συνολικού Π/Υ 105.000 ευρώ για το ΥΠΕΘΑ, προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 16-6-2023 και φορέα Υλοποίησης: ΣΝΔ (ΓΕΝ).

23. LOTUS (Low Observable Tactical Unmanned air System), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 367.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 17-3- 2024. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ και ΓΕΑ/ΕΤΗΜ. Χρηματοδοτείται από το EDIDP/ISR/2019.

24. ΤΗΟRΑΧ-D (Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες- Βιομηχανικά Υλικά), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 40.000 ευρώ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 26-5-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.

Από τα προεκτεθέντα ερευνητικά προγράμματα, τα ΑΣΕΙ, ως φορείς του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, συμμετέχουν σε έξι ερευνητικά προγράμματα, και ειδικότερα:

1. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ):

(α) ΑRESIBO:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 31 Μάιου 2019, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ/HORIZON 2020, έχουν ήδη εισρεύσει 275.625,00 ευρώ στην αντίστοιχη μερίδα του ειδικού λογαριασμού του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 4.886,88 ευρώ που αφορούν σε κινήσεις.

(β) RESILOC:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 12 Ιουνίου 2019, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ/HORIZON 2020, έχουν ήδη εισρεύσει 180.234,37 ευρώ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 3.403,29 ευρώ που αφορούν σε κινήσεις.

(γ) SOLOMON:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 31 Μαΐου 2019, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ/HORIZON 2020, έχουν ήδη εισρεύσει 41.324,00 ευρώ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 2.734,20 ευρώ που αφορούν σε κινήσεις.

(δ) PICTUM:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 16 Ιουνίου 2020, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την Δράση «Ερευνώ-ΔημιουργώΚαινοτομώ» του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχουν ήδη εισρεύσει 41.872,64 ευρώ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ και αναμένεται η υλοποίηση της δαπάνης από τη ΣΝΔ.

(ε) RADAR:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 06 Σεπτεμβρίου 2018, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την Δράση «Ερευνώ-ΔημιουργώΚαινοτομώ» του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχουν ήδη εισρεύσει 60.763,60 ευρώ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 15.636,42 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού-λογισμικού, 5.600,00Euro για αμοιβή μελών ΔΕΠ και 1.841,73 ευρώ για κινήσεις και συμμετοχή σε συνέδριο. Εκδόθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) ύψους 18.700 ευρώ για αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και αναμένεται η υλοποίηση της δαπάνης από τη ΣΝΔ.

(στ) NAVMAT:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01 Μαρτίου 2020, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχουν ήδη εισρεύσει 108.000,00 ευρώ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ και δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί δαπάνες. Εκδόθηκαν τέσσερις ΑΑΥ συνολικού ύψους 69.100 ευρώ για αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και αναμένεται η ολοκλήρωση των δαπανών από τη ΣΝΔ.

2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ): Δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε κάποιο ενεργό ερευνητικό πρόγραμμα, διότι οι σχετικές ερευνητικές προτάσεις που εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής, δεν προκρίθηκαν κατά την αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές των φορέων χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η ερευνητική της δραστηριότητα περιορίζεται σε προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο παρελθόν και οι οικονομικοί πόροι που αντιστοιχούσαν στη συμμετοχή της, βάσει των συμφωνιών επιχορήγησης (Grant Agreement), έχουν πλήρως αποδοθεί στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Στην παρούσα χρονική στιγμή έχουν υποβληθεί δυο νέες προτάσεις (GGCS και AIRPLANE), στο πλαίσιο της δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και αναμένεται η αξιολόγησή τους από τον φορέα χρηματοδότησης.

3. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.): Δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε κάποιο από τα προαναφερθέντα ερευνητικά προγράμματα. Εντούτοις, όμως, έχει εγκριθεί από το φορέα χρηματοδότησης, η συμμετοχή της στο ερευνητικό πρόγραμμα PALANTIR (HORIZON 2020) και έχουν αναληφθεί ενέργειες για την εξασφάλιση της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

«Η ένταξη», είπε ο Αλκ. Στεφανής, «μιας πρότασης ερευνητικού προγράμματος, ήτοι η έγκριση της χρηματοδότησης, είναι αρμοδιότητα του φορέα χρηματοδότησης μέσω σχετικών επιτροπών».

«Στην παρούσα φάση, το σύνολο των ενεργών ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχουν φορείς του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα».

«Το 2019, αποδόθηκαν προς τα Γενικά Επιτελεία συνολικά 718.887,13 ευρώ και για τα έτη 2020 και 2021 έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διοίκησης Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΕΘΑ, βάσει της εισηγητικής έκθεσης Π/Υ 2021, η απόδοση ποσού 983.255,75 ευρώ τους προσεχείς μήνες» πρόσθεσε ο υφυπουργός.

«Θεμελιώδης αρχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων του, πολλώ δε μάλλον των ΑΣΕΙ, σε κάθε ερευνητική δραστηριότητα, ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα, όπως αυτές τίθενται από τους εκάστοτε φορείς, και αφετέρου η έγκαιρη εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προσωπικού και μέσων από τα Γενικά Επιτελεία για την υλοποίησή τους» κατέληξε στην απάντηση του ο Αλκ. Στεφανής.