Συγκριτικοί πίνακες με λειτουργικά κενά και προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά ΠΔΕ για το 2017-18

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/05/2018 - 17:40 | Author: Newsroom Ipaidia

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 – Οι Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν περιλαμβάνουν τα λειτουργικά κενά και ΕΒΠ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(), τα οποία συγκεντρώθηκαν από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) και χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των Αποσπάσεων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017.

 

Δεν περιλαμβάνουν τα λειτουργικά κενά των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των 13 Περιφερειών, τα οποία είναι πάρα πολλά σε όλη τη χώρα, στο βαθμό που θέλουμε να λέμε πως το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιθυμεί να εφαρμόσει την συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Π.Δ.Ε. ΕΕΠ-ΣΜΕΑΕ ΕΒΠ- ΕΕΠ- ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ 421 193 63 677
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 261 84 43 388
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ 96 30 11 137
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60 14 5 79
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 196 54 22 272
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 92 34 18 144
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 123 32 22 177
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 82 30 32 144
ΚΡΗΤΗ 174 57 32 263
ΗΠΕΙΡΟΣ 50 18 11 79
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 64 22 15 101
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69 19 32 120
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 42 17 11 70
ΣΥΝΟΛΟ 1.730 604 317 2.651

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. – Ε.Ε.Π. 317
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – Ε.Ε.Π. 1.730
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2.047
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ε.Β.Π. 604
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

2.651

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

 

Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π.
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 937 617 1.554
ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 628 0 628
ΣΥΝΟΔΟΙ 504(ΣΧ.ΝΟΣ.-ΠΕ25) 729 1.233
ΣΥΝΟΛΟ 2.069 1.346 3.415

 

Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18, ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΣΠΑ

 

Ε.Ε.Π.

 

Ε.Β.Π.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

(ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

 

628

 

0

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

 

937

 

617

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

(ΣΥΝΟΔΟΙ)

 

417(ΣΧ.ΝΟΣ.ΠΕ25)

 

191

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ(ΣΥΝΟΔΟΙ)

 

87(ΣΧ.ΝΟΣ.ΠΕ25)

 

538

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.069

 

1.346

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ), ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ Π.Δ.Ε., ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών(ΚΕ.Δ.Δ.Υ. – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

Π.Δ.Ε. Ε.Ε.Π.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 43
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92
ΗΠΕΙΡΟΣ 22
ΑΜΘ 33
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 48
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 40
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 16
ΙΟΝΙΑ 22
ΚΡΗΤΗ 66
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 22
ΑΤΤΙΚΗ 110
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 65
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 49
628

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Εξατομικευμένη Υποστήριξη(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

Π.Δ.Ε. Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 103 53
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 136 87
ΗΠΕΙΡΟΣ 27 18
ΑΜΘ 59 34
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59 35
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 63 35
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 35 16
ΙΟΝΙΑ 28 23
ΚΡΗΤΗ 119 59
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 32 21
ΑΤΤΙΚΗ 203 186
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 39 29
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 34 21
937 617

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Εξειδικευμένη Υποστήριξη(ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Π.Δ.Ε. Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 107 35
ΗΠΕΙΡΟΣ 19 2
ΑΜΘ 12 7
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19 18
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 15 7
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 23 33
ΙΟΝΙΑ 1 0
ΚΡΗΤΗ 42 7
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 1
ΑΤΤΙΚΗ 141 59
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 15
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 3
417 191 3.485

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: ΠΕΠ – Εξειδικευμένη Υποστήριξη(ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Π.Δ.Ε. Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 15 26
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 133
ΗΠΕΙΡΟΣ 6 7
ΑΜΘ 12 38
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 38
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6 36
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0 0
ΙΟΝΙΑ 4 7
ΚΡΗΤΗ 0 52
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 16
ΑΤΤΙΚΗ 25 160
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4 16
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 9
87 538

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Π.Δ.Ε. ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ

Ε.Ε.Π.

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ε.Ε.Π.

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ

Ε.Β.Π.

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ε.Β.Π.

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ 421 203 193 186
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 261 136 84 87
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ 96 59 30 34
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60 35 14 16
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 196 103 54 53
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 92 63 34 35
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 123 59 32 35
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 82 39 30 29
ΚΡΗΤΗ 174 119 57 59
ΗΠΕΙΡΟΣ 50 27 18 18
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 64 32 22 21
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69 34 19 21
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 42 28 17 23
ΣΥΝΟΛΟ 1.730 937 604 617

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Π.Δ.Ε. ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ

Ε.Ε.Π.

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ε.Ε.Π.

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ

Ε.Ε.Π.

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ε.Ε.Π.

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

ΑΤΤΙΚΗ 63 56 ? 54
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43 38 ? 54
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ 11 15 ? 18
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 6 ? 10
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 22 19 ? 24
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 18 20 ? 20
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 22 24 ? 24
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 32 33 ? 32
ΚΡΗΤΗ 32 35 ? 31
ΗΠΕΙΡΟΣ 11 12 ? 10
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15 12 ? 10
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 32 29 ? 20
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11 14 ? 8
ΣΥΝΟΛΟ 317 313 ? 315

Loading...


  • europalso   ideascentral