Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία μας (νηπιαγωγεία και δημοτικά) που χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση.

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Ταυτόχρονα όμως, τα περισσότερα σχολεία είτε δεν έχουν ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (κυρίως τα νηπιαγωγεία) είτε αυτά δεν είναι στελεχωμένα (νηπιαγωγεία και δημοτικά) είτε δε μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους καθώς ο αριθμός των μαθητών που χρειάζεται υποστήριξη υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητές τους. Κατά συνέπεια, ακόμα και στην τελευταία περίπτωση (που υπάρχει στελεχωμένο ) ο σύλλογος διδασκόντων αναγκάζεται να επιλέξει ορισμένους μαθητές έναντι άλλων και μάλιστα αφιερώνοντάς τους πολύ λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζονται (προκειμένου το τμήμα να εξυπηρετήσει το μέγιστο αριθμό μαθητών που επιτρέπει ο νόμος).

Επιπλέον, στα περισσότερα σχολεία υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη αλλά μέχρι να αξιολογηθούν από δημόσιο φορέα (ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή ΚΕΣΥ) ώστε να πάρουν διάγνωση, χάνεται πολύτιμος χρόνος ή ακόμα και η θέση στο Τμήμα Ένταξης (όπου αυτό υπάρχει).

Ειδικά για τα νηπιαγωγεία, οι τρεις (3) γνωματεύσεις που απαιτούνται για την ίδρυση του Τμήματος Ένταξης, αφορούν τις περισσότερες φορές σε μαθητές που δε θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο την επόμενη χρονιά καθώς θα έχουν πάει στο δημοτικό σχολείο ενώ κάποιο άλλο νηπιαγωγείο που -ελλείψει διαγνώσεων- δε θα έχει ιδρύσει Τ.Ε, ενδέχεται να χρειάζεται εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών που υποστηρίζονται από το τμήμα ένταξης χωρίς οι γνωματεύσεις που διαθέτουν (συνήθως από φορείς του υπουργείου υγείας) να ορίζουν με σαφήνεια ότι χρειάζεται η παρακολούθησή του καθώς και μαθητών που δεν έχουν πρόταση από διαγνωστικό φορέα αλλά υποστηρίζονται μετά από πρόταση του σχολείου. Χρειάζεται επομένως, να ληφθούν υπόψη και αυτές οι περιπτώσεις για την ίδρυση επιπλέον τμημάτων ένταξης.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι:

ΕΠΕΙΔΗ η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία αποτελούν κρίσιμες περιόδους για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και την πρόληψη πιο σοβαρών μελλοντικών δυσκολιών των μαθητών.
ΕΠΕΙΔΗ είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές και ειδική εκπαίδευση σε όσους τη χρειάζονται.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. να απαιτήσουν τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο και επιπλέον Τμημάτων Ένταξης στα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που τα χρειάζονται και τη στελέχωσή τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους/τις προϊστάμενους/προϊσταμένες και διευθυντές/ντριες να αποστείλουν άμεσα αίτημα για δημιουργία Τμήματος Ένταξης μαζί με αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων αναφέροντας την αναγκαιότητα ίδρυσής του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαγνώσεων –γνωματεύσεων, με βάση μόνο τις ανάγκες του σχολείου, που μόνο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν.

Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να ενταχθούν στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να έχουν την υποστήριξη που δικαιούνται.