Σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση του σχετικού ΦΕΚ περί ιδρύσεως των νέων , πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς; Αναφέρει η ερώτηση.

Η ερώτηση

Κυρία Υπουργέ,

Όπως αναφέρεται και σε σχετικά δημοσιεύματα, πλήρως αδικαιολόγητη είναι από πλευράς των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας η καθυστέρηση της έκδοσης του ΦΕΚ για την ίδρυση των νέων σχολικών Τμημάτων Ένταξης. Η διαδικασία ίδρυσής τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 με την έκδοση της εγκυκλίου 48132 / Δ3/ 27-04-2021 με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης», η οποία όριζε μια σειρά από διαδικασίες εκ μέρους των Διευθυντών/ντριών (ή των Προϊσταμένων) των Σχολικών Μονάδων, των Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, των Δημοτικών Συμβουλίων και των
«ΚΕΔΑΣΥ», οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του 2021.

Ο «ΠΑΣΑΔ» σε ενημερωτικό του σημείωμα, στις 8/2/2022, ανέφερε τα εξής: «Τα νέα Τμήματα Ένταξης που βρίσκονται προς ίδρυση είναι 580-600 (για α/θμια και β/θμια συνολικά). Η διαδικασία ίδρυσής τους σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του τμήματος ειδικής αγωγής του υπουργείου έχει ολοκληρωθεί και, πλέον, είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας το πότε αυτά θα δοθούν ως κενά.»

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:\

Σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση του σχετικού ΦΕΚ περί ιδρύσεως των νέων Τμημάτων Ένταξης, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μην είναι αναγκασμένοι να αλλάξουν την τελευταία στιγμή σχολικό περιβάλλον για να υποστηριχθούν από κάποιο Τμήμα Ένταξης ενός άλλου σχολείου της περιοχής τους, επειδή στο δικό τους δεν θα έχει ιδρυθεί αντίστοιχο σχετικ Τμήμα;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ