Νέες τάσεις στον τομέα εξετάσεων του Goethe-Institut Σεμινάριο Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 17.00 – 20.00 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, Ελ.