Η ανακοινοποίηση έχει να κάνει ως προς το 5ο & 6ο ΣΔΕΥ της Αργολίδας και ως προς το 5ο ΣΔΕΥ της Λακωνίας.

Ανακοινοποιείται η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κου Δ. Οικονομόπουλου με την οποία ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου και ορίζονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους.

Η ανακοινοποιημένη απόφαση με τα σχολεία Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου.