Το έλαβε καταγγελία από – Αναφέρει πως είναι αμείλικτη η στάση του ΕΑΠ για τις δια ζώσης εξετάσεις .

Διαβάστε αναλυτικά την καταγγελία που λάβαμε:

Ως κάτοικος εξωτερικού επέλεξα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) καθώς προσέλκυσε πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών μέσω της δυνατότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Βάσει της νομοθετικής ρυθμίσεως που ψηφίστηκε πρόσφατα (τροποποίηση παρ.10 άρθρο 5,  Ν.252/1997 Ά266) δίνεται η δυνατότητα στο ΕΑΠ να διεξάγει εξετάσεις και με την εξ αποστάσεως μέθοδο. Καθώς διανύω το πρώτο 3μηνο της εγκυμοσύνης,  με το γιατρό μου να μου απαγορεύει κάθε είδους μετακίνηση και πόσο μάλλον να ταξιδέψω τόσες φορές για την Ελλάδα για τις δια ζώσης εξετάσεις  ζήτησα βάσει της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης να εξεταστώ εξ αποστάσεως και η απάντηση που πήρα ήταν να προβώ σε προσωρινή διακοπή του προγράμματος σπουδών!

Η εξ αποσπάσεως εξέταση είναι μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδος για την παροχή ευκαιριών σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν από κοντά στο πανεπιστήμιο. Παρέχει μια ευέλικτη λύση που επιτρέπει σε άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Η απόφαση του ΕΑΠ να αποκλείσει τις εξ αποσπάσεως εξετάσεις σε μια έγκυο γυναίκα δείχνει μια συντηρητική στάση και έναν περιορισμένο ορίζοντα σκέψης. Αγνοεί τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν για την επέκταση της εκπαίδευσης σε όλους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες τους.

Η πολιτική του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) όσον αφορά τις δια ζώσης εξετάσεις είναι απόλυτα αμείλικτη και περιοριστική, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη μορφή εξέτασης με σκοπό το «ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ». Σκοπός αυτής της στάσης είναι προφανώς η στροφή αρκετών φοιτητών σε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως πανεπιστήμια καθώς έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση και δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η στάση αποδεικνύει ένα απαράδεκτο έλλειμμα ευαισθησίας και κατανόησης αγνοώντας  την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εγκυμονούσες και δη κάτοικοι του εξωτερικού. Οι λόγοι που μπορεί να αποτρέπουν κάποιον να παραστεί φυσικά στις εξετάσεις είναι πολλοί και ποικίλοι. Μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στην κινητικότητα, οικογενειακές υποχρεώσεις, οικονομικούς περιορισμούς και άλλες προσωπικές συνθήκες. Ωστόσο, αντί να επιδείξει κατανόηση και ευελιξία, το ΕΑΠ επιλέγει να επιβάλει το αδιάβλητο ως απόλυτη προτεραιότητα.

Πρέπει να θέσουμε υπό αμφισβήτηση αυτή την αμείλικτη στάση του ΕΑΠ και να απαιτήσουμε τη δημιουργία μιας διαφορετικής προσέγγισης που θα σέβεται τα δικαιώματα των φοιτητών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ευέλικτες και προοδευτικές λύσεις, όπως η δυνατότητα διαδικτυακών εξετάσεων.

Καλώ λοιπόν  τις αρχές του ανοιχτού πανεπιστημίου να αναθεωρήσουν άμεσα αυτήν την δικτατορική και αποκλειστική πολιτική, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές, οποιασδήποτε κατηγορίας, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Επίσης η ωραιοποιημένη διαφήμιση περί εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλό θα ήταν να είναι πιο σαφής και συγκεκριμένη διευκρινίζοντας πως τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως αλλά οι εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης!! Ώστε ο κάθε υποψήφιος φοιτητής να κάνει τον προγραμματισμό του και ίσως να σκεφτεί αν τον συμφέρει δύο φορές το χρόνο να κάνει επιπλέον έξοδα (τα οποία υπερβαίνουν το κόστος μιας θεματικής ενότητας) για να βρίσκεται στα μόλις τρία εξεταστικά κέντρα της Ελλάδος….