Τι αναφέρουν 62 απόφοιτοι του ΕΑΠ και ενεργοί σπουδαστές του Πανεπιστημίου με το εξώδικο που απέστειλαν.

Συγκεκριμέναμ προ μιας εβδομάδας 62 απόφοιτοι και ενεργοί σπουδαστές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και συγκεκριμένα των προγραμμάτων (α) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) και (β) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ), απέστειλαν πολυσέλιδη εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ προειδοποιώντας με αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τα δίδακτρα που πλήρωσαν και για αποζημίωση ηθικής βλάβης επειδή ισχυρίζονται ότι, αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, διαμαρτύρονται προς την Διοικούσα Επιτροπή για επίδειξη χρόνιας αδράνειας-από το 2009 που εξεδόθη το προεδρικό διάταγμα απονομής των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, χωρίς εν τούτοις 14 χρόνια μετά να έχουν ενεργοποιηθεί στην πράξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ισχυρίζονται ότι, η ΔΕ του ΕΑΠ δεν έχει προβεί στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και στην υιοθέτηση επαρκών οργανωτικών μέτρων αναφορικά με την σύνθεση των δύο Προγραμμάτων, και τη διδασκαλία τους, ούτε έχει προβεί στις δέουσες επαφές, εγγράφως και προφορικώς, προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των εν λόγω αποφοίτων με άλλους αποφοίτους του ΕΑΠ (όπως των Π.Μ.Σ. της Πληροφορικής, Ισπανικής Γλώσσας κ.ο.κ) στην αγορά εργασίας και δη στην ισότιμη διεκδίκηση δημοσίων θέσεων περιλαμβανομένων των μονάδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Προειδοποιούν ότι, θα αποταθούν στη δικαιοσύνη με αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ αφού κατηγορούν το ΕΑΠ ότι διαφήμιζε τα προγράμματα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, ως προγράμματα το πτυχίο των οποίων είναι ισότιμο των απονεμόμενων πτυχίων από τα ΑΕΙ, εξ απόψεως επαγγελματικής κατοχύρωσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι και σπουδαστές ωστόσο είδαν στην πράξη ότι αυτή η διαβεβαίωση του ΕΑΠ που φιλοξενείτο στην ιστοσελίδα του και προσείλκυσε για χρόνια σπουδαστές στα δύο προγράμματα διαψεύστηκε στην πράξη αφού οι απόφοιτοι των δύο Προγραμμάτων αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην συμμετοχή τους σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καθώς και στην απασχόλησή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα δεν έχουν κωδικό κλάδο εκπαίδευσης και έτσι δεν μπορούν να διοριστούν στις μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ούτε σε ιδιωτικές μονάδες εκπαίδευσης όπως τα Ι.Ε.Κ., δεν έχουν ενταχθεί στο προσοντολόγιο και έτσι δεν μπορούν να μετάσχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.

Παραπονούνται από την άλλη για την πλήρη επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων άλλων Προγραμμάτων του ΕΑΠ και για την άνιση μεταχείρισή τους αφού δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, ενώ οι βεβαιώσεις συνάφειας που τους χορηγεί το ΕΑΠ για να συμμετάσχουν στις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζονται ούτε γίνονται αποδεκτές από την εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή.

Ζητούν, τέλος, συνάντηση και ακρόαση από την Διοικούσα Επιτροπή για να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ