H Γενική Συνέλευσή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης πληροφορήθηκε με λύπη ότι η Σύγκλητος πήρε απόφαση για την ίδρυση του Τμήματος Τουρισμού στην Χίο. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερη, που όριζε τη Ρόδο ως έδρα του Τμήματος αυτού. Θεωρούμε επιβεβλημένο να υποστηρίξουμε ότι το Τμήμα Τουρισμού πρέπει να γίνει στη Ρόδο και τα επιχειρήματα είναι πολύ ισχυρά:

1. Η Ρόδος είναι αναμφισβήτητα η αιχμή του δόρατος και το σημείο αναφοράς για τον Ελληνικό Τουρισμό. Ο αριθμός των τουριστών, αλλά και το συνολικό πλέγμα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των ταξιδιωτικών πρακτορείων, των εστιατορίων και των λοιπών μονάδων που δραστηριοποιούνται στον διεθνή τουρισμό συνιστούν αναμφισβήτητα δεδομένα ώστε δίκαια αναγνωρίζεται από όλους η αποφασιστική συμβολή του τουρισμού της Ρόδου στην ελληνική οικονομία.
2. Είναι σαφές ότι η Ρόδος (όπως και άλλες τουριστικές περιοχές) διαθέτει μια κρίσιμη μάζα από νέους και νέες που έχουν τη φιλοδοξία να αποτελέσουν εν δυνάμει στελέχη του τουρισμού γιατί σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο. Αυτοί ευχαρίστως θα επέλεγαν ως πρώτη προτίμηση στις σπουδές τους ένα τέτοιο Τμήμα εφόσον αυτό βρίσκεται στον τόπο κατοικίας τους.
3. Η τουριστική κουλτούρα και παράδοση που υπάρχει στο νησί αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκπαίδευση, τη διαμόρφωση απόψεων, θέσεων, εικόνων, παραστάσεων που θα συμπληρώσουν και θα επιβεβαιώσουν στην πράξη την θεωρητική κατάρτιση και τις ακαδημαϊκές γνώσεις που θα προσφέρει το Τμήμα Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο.
4. Η Ρόδος αποτελεί ένα πεδίο μελέτης, έρευνας και άσκησης σε θέματα που αφορούν τον τουρισμό σε παγκόσμιο, μεσογειακό και ελληνικό επίπεδο. Στη Ρόδο μπορεί κανείς να έχει άμεση πρόσβαση όχι μόνο σε τεράστιο αριθμό τουριστών σε όλες τις φάσεις της διαμονής τους αλλά και σε φορείς και ανθρώπους που εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία: Σε επενδυτές, ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους σε μεγάλες μονάδες και σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί μπορούν να υποστηρίξουν την έρευνα στον τουρισμό και ως ομάδες στόχοι αλλά και ως άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη διερεύνηση θεμάτων του κλάδου τους.
5. Σχετικά με τις βασικές υποδομές, η Ρόδος προσφέρεται για ένα τέτοιο Τμήμα: Διαθέτει ένα καλό και συγκεντρωμένο Campus με δυνατότητα επέκτασης και παράλληλα στην πόλη υπάρχει ένα μεγάλο κτιριακό απόθεμα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.
6. Είναι γεγονός ότι η συγκέντρωση ομοειδών τμημάτων, όπως συμβαίνει με τα τρία τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, βοηθά τη λειτουργία τους. Όμως στην έννοια του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται και η διεπιστημονικότητα, η συνύπαρξη διαφορετικών αντικειμένων και η όσμωση πρακτικών και θεωριών. Αυτό θα επιτευχθεί με την οργανική ένταξη του υπό ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στην πανεπιστημιακή μονάδα της Ρόδου.
7. Είμαστε βέβαιοι ότι, αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο Τμήμα στη Ρόδο, τα μέλη ΔΕΠ των άλλων πανεπιστημιακών μονάδων του Πανεπιστημίου μας θα βοηθήσουν με χαρά αυτό το εγχείρημα και ιδιαιτέρως τα μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής μονάδας της Χίου. Υπάρχουν αρκετά στελέχη στη Ρόδο που θα βοηθήσουν με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους, αλλά και η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα θα μπορεί να συνδράμει στο έργο αυτό.
8. Η Ρόδος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τις διεθνείς σχέσεις ενός τέτοιου Τμήματος με τη διεθνή προβολή που απολαμβάνει, την εύκολη πρόσβαση από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά και με τις συνεδριακές υποδομές που διαθέτει. Για τον ίδιο λόγο, το Branding ενός τέτοιου Τμήματος θα είναι πολύ πιο εύκολο να διαμορφωθεί και να διαδοθεί συνδέοντας τις σπουδές τουρισμού με ένα πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό με τεράστια προβολή.
Καταληκτικά, μπορεί η ίδρυση ενός πανεπιστημιακού τμήματος σχετιζόμενο με τον τουρισμό στη Χίο να έχει πλεονεκτήματα αλλά πιστεύουμε ότι η ίδρυσή του στην πανεπιστημιακή μονάδα της Ρόδου έχει πολύ περισσότερα, καθώς επίσης ότι ένα Τμήμα Τουρισμού στη Ρόδο έχει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ