ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 06-05-2014

ΑΝΑΦΟΡΑ Προς: -τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

Η Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά το από 05/05/2014 ενημερωτικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Σύμφωνα με το ανωτέρω ενημερωτικό έγγραφο, η προς ψήφιση τροπολογία 1424/41/28-04-2014 του Υπουργείου Παιδείας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος”, θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

Συγκεκριμένα, με βάση τα όσα αναφέρονται στην τροπολογία, τα ιδιωτικά σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα απογευματινής λειτουργίας, οι διορισμοί και οι απολύσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία δεν θα εποπτεύονται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Επίσης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν θα είναι πειθαρχικοί και διοικητικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών σχολείων και δεν θα έχουν την εποπτεία λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων. Παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων. Επισυνάπτεται το ανωτέρω αναφερθέν ενημερωτικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Η καταθέτουσα Βουλευτής Σταυρούλα Ξουλίδου