Το Σάββατο 7 Μαΐου θα διεξαχθούν οι για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των και Α’ τάξη Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η κλήρωση  θα διεξαχθεί  ηλεκτρονικά την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στις 16:30.

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης ertnews. , καθώς και από το κανάλι YouTube https://youtu.be/JOKq03VxfEo και τη σελίδα Facebook https://www.facebook.com/MinEduGR του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά οι οδηγίες

Α. Πριν τις

1. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Σχολείο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Τα παραπάνω εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) έχουν ορισθεί από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

2. Οι οδηγίες προς τους γονείς- μαθητές και επιτηρητές θα αναρτηθούν την Τετάρτη 4/5/22 στην ιστοσελίδα του Π.Σ. και στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Σ.

Η κατανομή των υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα (όπου απαιτούνται παραρτήματα) γίνεται με την ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων του Προτύπου Σχολείου κατόπιν των οδηγιών της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η ενημέρωση υποψηφίων για την κατανομή τους στα Εξεταστικά Κέντρα (όχι η κατανομή τους κατά αίθουσα), θα γίνει Τετάρτη 4/5/2022 με ανάρτηση πίνακα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Σχολείου, με βάση τον εξαψήφιο κωδικό του/της υποψηφίου/ιας μαθητή/τριας, χωρίς να φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ταξινόμηση σε αίθουσες θα γνωστοποιηθεί την ημέρα των εξετάσεων μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων εντός των χώρων του σχολείου στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές/τριες (κεντρικού εξεταστικού κέντρου ή παραρτήματος, ανάλογα που έχει κατανεμηθεί ο υποψήφιος) την ώρα που οι υποψήφιοι εισέρχονται για τη γραπτή δοκιμασία (τεστ) και όχι νωρίτερα.

Η κατανομή των επιτηρητών και των μαθητών στις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται γνωστή στους Επιτηρητές μόνο κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κατά την ημέρα των εξετάσεων και όχι νωρίτερα.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πριν την ημέρα εξετάσεων εξασφαλίσει το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους και να έχουν εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου.

Την Παρασκευή 6/5/22 το απόγευμα και αμέσως μετά τη κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί η απόδοση τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους μαθητές και μαθήτριες των Προτύπων Σχολείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη τους στην περίπτωση της ισοβαθμίας μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών. Ο κατάλογος των τυχαίων αριθμών θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του κάθε Π.Σ και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτός ο αριθμός δεν είναι ο εξαψήφιος κωδικός που θα αναγραφεί στο απαντητικό φύλλο κατά την γραπτή δοκιμασία.

Β. την ημέρα των εξετάσεων
Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το Ε.Κ. με ευθύνη των γονέων τους.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσέλθουν εγκαίρως στο Ε.Κ. προκειμένου εισέλθουν στο Ε.Κ. μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, δηλαδή στις 9:00πμ. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 πμ. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 150 λεπτά για τα Γυμνάσια και 180 λεπτά για τα Λύκεια. Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

Κατά την είσοδο των υποψηφίων μαθητών/τριών στο σχολείο, ελέγχονται τα στοιχεία τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά, εκτός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών.

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες, κατά την προσέλευσή τους και καθόλη την παραμονή τους στο σχολείο οφείλουν να τηρούν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 όπως αυτά θα ανακοινωθούν και ισχύουν για τις σχολικές μονάδες.

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, την αστυνομική ταυτότητά τους ή διαβατήριο, ή ταυτοπροσωπία, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους (δηλαδή την αίτηση εκτυπωμένη) που φέρει τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου για την πλήρη ταυτοποίησή τους.

Οι οδηγίες εδώ

Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων

Για να δείτε τα  ενδεικτικά θέματα για τις εξετάσεις εισαγωγής στα 2022, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων ακολουθεί βίντεο με οδηγίες για τη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου