Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση με τους τίτλους σπουδών των . Τι αναφέρει η απόφαση.

Η απόφαση

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/ 03-06-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων» (Β’ 2488), ως προς τον τύπο των τίτλων των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

65. Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020

66. Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020 – μαθητές από ξένα σχολεία

67. Πιστοποιητικό σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Φ 24α/64589/Δ4/10-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων» (Β’ 2488).