Προθεσμία εγγραφών για Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ – Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε ένα μήναν από σήμερα οι εγγραφές όλων των μαθητών σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Όπως ανακοινώθηκε στόχος είναι  “η έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2017-2018”, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει πριν από τις καλοκαιρινές άδειες των εκπαιδευτικών να δημιουργηθούν τα τμήματα Γενικής Παιδείας, μαθημάτων επιλογής, ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων.

Το υπουργείο Παιδείας “επιδιώκει να έχει από τον μήνα Ιούλιο την ακριβή εικόνα των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη κάλυψη όλων των ελλείψεων”.

Για πρώτη φορά η δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τους κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή από τους ενήλικους μαθητές, όπως ανακοινώθηκε. Περισσότερες λεπτομέρειες για την προαναφερόμενη διαδικασία θα δοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τα ΕΠΑΛ

Ειδικά οι φετινοί απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα. Παλιότεροι απόφοιτοι δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017.