Προσλήψεις Ψυχολόγων σε ΔΥΕΠ: Πόσοι προσλαμβάνονται με τι καθήκοντα

Προσλήψεις Ψυχολόγων σε ΔΥΕΠ: Πόσοι προσλαμβάνονται με τι καθήκοντα

Καθορισμός Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Αριθμ. Απόφασης 48833/Δ1  Άρθρο 1

Καθορίζουμε τις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Άρθρο 2

α) Σε κάθε ΔΥΕΠ/ομάδα ΔΥΕΠ τοποθετείται ένας (1) Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23.

Ανάληψη υπηρεσίας

Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του, ο Ψυχολόγος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων και τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί η ΔΥΕΠ, καταρτίζει πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα

Εφόσον πρόκειται για ομάδα ΔΥΕΠ, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων καθορίζονται συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα ασκεί τα καθήκοντά του, σε κάθε μια από τις σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί.

Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους/στις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, οι οποίοι το αποστέλλουν στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας ή των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κοινοποιούν το πρόγραμμα στα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ και Κ.Ε.Σ.Υ

Το έργο

β) Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφυγικού πληθυσμού στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι οποίες λειτουργούν εντός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ο ψυχολόγος προσέρχεται στη σχολική μονάδα μια (1) ώρα πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος των Δ.Υ.Ε.Π., προκειμένου

να παρέχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο στο προσωπικό του σχολείου, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και,

όταν κρίνεται αναγκαίο, την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σε σχέση με προβλήματα των παιδιών και τις μεθόδους παρέμβασης.

Εποπτεία έργου από ΚΕΣΥ

γ) Το έργο των ψυχολόγων υποστηρίζεται και εποπτεύεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., ο προϊστάμενος του οποίου οργανώνει συναντήσεις των ψυχολόγων για το σκοπό αυτό.

δ) Ο ψυχολόγος υποβάλλει έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον/στην Διευθυντή/ντρια κάθε σχολικής μονάδας αρμοδιότητάς του, όπου περιγράφονται οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032 ) υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

ε) Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. και φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

στ) Ο ψυχολόγος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ.Υ.Ε.Π., τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και τον σύλλογο διδασκόντων, σχετικά με το πλαίσιο ανάπτυξης κοινών δράσεων.

Πρόσληψη από Πίνακα Ψυχολόγων(ΠΕ23)

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Δείτε αναλυτικά εδώ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !