Μετά την έκδοση από το και προς διευκόλυνση των υποψηφίων αναπληρωτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (ΠΑΣΑΝ) κοινοποίησε Πίνακα με τον περσινό αριθμό τελευταίου εισαχθέντα ανά περιοχή στην Α φάση , ενημερωτικό σχετικά με το πως να υπολογίσει κανείς τα κενά στις περιοχές που τον ενδιαφέρουν, τις εξ΄ ολοκλήρου Δυσπρόσιτες περιοχές και τον εκκαθαρισμένο Πίνακα ΠΕ60, έχοντας αφαιρέσει τον αριθμό των διορισθέντων στη Γενική εκπαίδευση.

Αναλυτικά

Πως κινήθηκε ο πίνακας στην περσινή Α φάση προσλήψεων

Ως ΠΑΣΑΝ ανατρέξαμε στην περσινή Α φάση προσλήψεων προκειμένου να αντλήσουμε τα αριθμητικά δεδομένα που δείχνουν μια εικόνα για το πως κινήθηκε ο πίνακας. Παρακάτω παρουσιάζεται η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ θέση του τελευταίου εισαχθέντα ανά περιοχή, ΠΡΙΝ τους φετινούς διορισμούς (ΟΧΙ η θέση του στους οριστικούς πίνακες της 1ΓΕ/2019).

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

– Τα ανωτέρω δεδομένα αποτυπώθηκαν σε μια προεκλογική περίοδο και με πρώτη χρονιά έναρξης του Διευρυμένου Ολοήμερου. – Στις ανωτέρω τιμές υπάρχει απόκλιση +/- 1. – Το πλήθος των προσλήψεων και ο αριθμός των κενών κάθε περιοχής διαφοροποιείται ανα έτος, ιδίως μετά από την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων. – Δεδομένου ότι η σειρά των υποψηφίων «ανακατεύτηκε» μετά από 3 χρόνια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε απόλυτα τις επιλογές που θα ακολουθήσουν φέτος. – Κάθε συνάδελφος καλείται να λάβει τις δικές του αποφάσεις, σταθμίζοντας τις προσωπικές του ανάγκες και δυνατότητες. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία! ΠΑΣΑΝ