Ενημέρωση έκανε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων, σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Η ανακοίνωση

Για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας τη φετινή χρονιά χρειάστηκαν περίπου 43.000 προσλήψεις αναπληρωτών (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, ΕΕΠ-ΕΒΠ). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί, σχεδόν, στο 30% του συνολικού ενεργού εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται στα σχολεία.

Για την κάλυψη των αναγκών στην πρωτοβάθμια πραγματοποιήθηκαν 23.371 προσλήψεις (χωρίς να υπολογιστούν οι συνάδελφοι ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Με βάση τους αναλυτικούς πίνακες που παραθέτουμε, παρατηρούμε ότι οι ΠΕ70 που προσλήφθηκαν σε Γενική και Ειδική Αγωγή ανέρχονται στους 10.758.

Με άλλα λόγια, αποτελούμε το 1/4 των συνολικών προσλήψεων.
Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω -ιδίως στον κλάδο των δασκάλων- μετά την οριστικοποίηση των φετινών συνταξιοδοτήσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου.

Η λύση ανάγκης του θεσμού της αναπλήρωσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Η συνέχιση των διορισμών φέτος, αλλά και η καθιέρωσή τους σε ετήσια βάση από εδώ και στο εξής, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και βασική μας διεκδίκηση.